2018 YGS Sınav Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) (302 okunma)

Konu: 2018 YGS Sınav Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

Nov 25 2017

2018 YGS Sınav Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YGS Sınav Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 ygs sınav konuları ve soru dağılımları ÖSYM tarafından açıklandı. Bu yazımızda sizlere 2018 YGS sınav konuları ve soru dağılımları ile ilgili bilgi vereceğiz.

2018 YGS Türkçe Sınav Konuları ve Soru Dağılımları

 • Sözcük Anlamı
 • Söz Yorumu
 • Deyimler ve Atasözleri
 • Cümle de Anlam
 • Cümle Yorumu
 • Paragrafta Anlatım Teknikleri
 • Paragrafta Konu - Ana Düşünce
 • Paragrafta Yapı
 • Paragrafta Yardımcı Düşünce
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözcüğün Yapısı
 • Sözcük Türkleri
 • Fiiller
 • Sözcük Grupları
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozukluğu

2018 YGS Tarih Sınav Konuları ve Soru Dağılımları

 • Tarih Bilimine Giriş
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk uygarlıklar
 • Eski Türk Tarihi
 • İslam Tarihi
 • Türk-İslam Devletleri (10-13.yy)
 • Türkiye Tarihi(11-13. yy)
 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti(1453-1600)
 • Yeniçağ Avrupası(1453-1789)
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • Arayış Yılları
 • 18.Yüzyıl’da Değişim ve Diplomasi
 • Yakınçağ Avrupası 
 • En Uzun Yüzyıl
 • 20.YY Başlarında Osmanlı Devlet
 • 1.Dünya Savaşı (28 Temmuz 1914 - 11 Kasım 1918)
 • Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkilabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Türk Dış Politikası

  2018 YGS Coğrafya Sınav Konuları ve Soru Dağılımları

  • Doğa ve İnsan
  • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
  • Coğrafi Konum
  • Harita Bilgisi
  • İklim Bilgisi
  • Yerin Şekillenmesi
  • Doğanın Varlıkları
  • Beşeri Yapı
  • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
  • Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
  • Geçim Tarzları
  • Türkiye de Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
  • Türkiye İklimi ve Özellikleri
  • Türkiye’nin Doğal Varlıkları
  • Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
  • Bölge Türleri ve Sınırları
  • Konum ve Etkileşim
  • Coğrafi Keşifler
  • Doğa ve İnsan Arasında Etkileşim
  • Doğal Afetler

  2018 YGS Felsefe Sınav Konuları ve Soru Dağılımları

  • Felsefe Nedir ?
  • Bilgi Felsefesi
  • Varlık Felsefesi
  • Ahlak Felsefesi
  • Sanat Felsefesi
  • Din Felsefesi
  • Siyaset Felsefesi
  • Bilim Felsefesi

   2018 YGS Matematik Sınav Konuları ve Soru Dağılımları

   • Sayılar
   • Sayı basamakları
   • Bölme ve Bölünebilme
   • OBEB - OKEK
   • Rasyonel Sayılar
   • Basit Eşitsizlikler
   • Mutlak Değer
   • Üslü Sayılar
   • Köklü Sayılar
   • Çarpanlara Ayırma
   • Oran Orantı
   • Denklem Çözme
   • Problemler
   • Kümler
   • Fonksiyonlar
   • Permutasyon
   • Kombinasyon
   • Binom
   • Olasılık
   • İstatistik
   • 2. Dereceden Denklemler
   • Karmaşık Sayılar
   • Parabol
   • Polinomlar

   2018 YGS Geometri Sınav Konuları ve Soru Dağılımları

   • Doğruda ve Üçgende Açılar
   • Dik ve Özel Üçgenler
   • Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar
   • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
   • Üçgende Alanlar
   • Üçgende Açıortay Bağıntıları
   • Üçgende Kenarortay Bağıntıları
   • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
   • Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
   • Çokgenler
   • Dörtgenler
   • Yamuk
   • Paralelkenar
   • Eşkenar Dörtgen - Deltoid
   • Dikdörtgen
   • Çemberde Açılar
   • Çemberde Uzunluk
   • Daire
   • Prizmalar
   • Piramitler
   • Küre
   • Koordinat Düzlemi && Noktanı Analitiği
   • Vektörler - 1
   • Doğrunun Analitiği
   • Tekrar eden, Yansıyan ve Dönen Şekiller

   2018 YGS Fizik Sınav Konuları ve Soru Dağılımları

   • Fizik Bilimine Giriş
   • Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
   • Basit Makineler
   • Madde ve Özellikleri
   • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
   • Basınç
   • Isı ve Sıcaklık
   • Genleşme
   • Doğrusal Hareket
   • Dinamik
   • İş Enerji
   • Işık ve Gölge
   • Düzlem Ayna
   • Küresel Aynalar
   • Kırılma ve Renkler
   • Mercekler ve Aydınlanma
   • Elektrostatik
   • Elektrik Akımı ve Devreler
   • Temel Dalga Bilgileri
   • Yay Dalgaları
   • Su Dalgaları
   • Ses ve Deprem Dalgaları

   2018 YGS Kimya Sınav Konuları ve Soru Dağılımları

   • Kimya Bilimi
   • Atom Yapısı
   • Periyodik Sistem
   • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
   • Asitler - Bazlar ve Tuzlar
   • Bileşikler
   • Kimyasal Tepkimeler
   • Kimyanın Temel Yasaları
   • Maddenin Halleri
   • Karışımlar
   • Endüstride ve Canlılarda Enerji
   • Kimya Her Yerde Konusu

   2018 YGS Biyoloji Sınav Konuları ve Soru Dağılımları

   • Biyoloji Bilimi
   • İnorganik Bileşikler
   • Organik Bileşikler
   • Hüre
   • Madde Geçişleri
   • DNA - RNA
   • Protein Sentezi
   • Enzimler
   • Canlıların Sınıflandırılması
   • Ekoloji
   • Hücre Bölünmeleri
   • Eşeyli ve Eşeysiz Üreme
   • İnsanda Üreme ve Gelişme
   • Mendel Genetiği
   • Kan Grupları
   • Cinsiyete Bağlı Kalıtım
   Toplam Oy: 302
   Derece: 3.67